I Nes har privatpersoner, lag og foreninger lagt ned et stort stykke arbeid i samarbeid om merking av stier og gamle plasser.
Mange av plassen var nedlagt allerede før 1900, men det finnes fortsatt godt synlige tufter på mange av disse plassene.
Stacks Image 912
Aurholen
Her bodde I 1865 Halvor Thorsen med kone, datter, svigersønn og de
res barn. I alt var bodde det da hele 10 personer på denne lille plassen.
Datterfamilen utvandret senere til Amerika og i 1900 er det ingen som er registrert på denne plassen.
Noe som tyder på at disse var de siste som bodde her.
Det er i dag tydelig hustufter etter både hus og uthus.
GPS:
32 V 634969 6678557 (Uthus)
32 V 634985 6678571 (Uthus m utgravd del)
Bilder
Stacks Image 928
Dalsjøhytta
Gammel skogskoie som ligger øst for Kampåa i Valstadskauen.

Bilder
Stacks Image 953
Dumpa
Som en liten kuriositet kan det nevnes at ene dattera i Dumpa hadde en særdeles fin sangstemme og brukte å synge til dans rundt på drengestuene i området .
I dag står ennå tuntreet der med rester av et lite husvær til de siste som var bosatt der(se bilder). Det finnes ellers rester etter grunnmur og en brønn i området
GPS: 32 V 636905 6678220 (Hustuft)
GPS: 32 V 636888 6678215 (Brønn)
Bilder
Stacks Image 969
Guttormstua
Plassen er trolig tatt opp på begynnelsen av 1800 tallet.
Anders Guttormsen f 1822 bodde i her med kone og 5 barn i 1865. 3 av barna utvandret til begynnelsen av 70 åra. En datter ble bosatt og gift i Australia.Han flyttet sjøl til Råkalia i 1870 åra hvor han døde høsten 1895.
Etter at han flyttet fra Guttormstua ble visst nok plassen nedlagt.
Det er lite i dag som vitner om at dette en gang i tiden var en liten husmannsplass.
Bilder
Stacks Image 982
Hansbråtan
Stacks Image 1048
Haugen

Haugen lå under Rud.
Trolig brutt opp på slutten av 1700 tallet.
Plassen ble ikke nevnt i 1865.

Bilder
Stacks Image 1083
Ilebakken
Stacks Image 1087
Kvernberget
Bilder
Stacks Image 1035
Lialykkja eller Lia

Vanskelig å finne rester etter bosetning her i dag.

GPS: 32 V 634717 6678032
Stacks Image 1022
Lisvangen
Var sæter under gården Li.
Link til bilder

GPS:
32 V 631044 6685521 (Hustomt?)
32 V 631054 6685526 (Uthus?)
Stacks Image 1074
Nordkvenna
Stacks Image 1061
Råkalia

GPS: 32 V 635528 6678399
Stacks Image 1006
Østre kvernberget
Bilder
Østli under Søndre Ile
Plassen ble brutt opp på begynnelsen av 1800- tallet, men allerede før 1900 var plassen fraflyttet. I 1875 bodde husmannsenke Berte Gorine Larsdatter på plassen sammen med to barn og en pleiedatter.
GPS:
32 V 630301 6682638 (skilt),
32 V 630298 6682661(røys)
Stacks Image 1100
Østre K
TOP