Grasåsvangen.
Grasåsvangen var i følge bygdeboka for Nes sæter for Bråeng.
På gamle kart finner man ingen sæter for Bråeng i dette området, men på kart som strekker seg fra 1700 tallet fram til slutten av 1800 tallet står imidlertid Ihle sæter avmerket i samme område. Det er også opplyst at Ihle hadde sæter «straks nord om Lågsjøen».
Noe som kan tyde på at dette kan være samme plassen.
Under en taksering av Nordre Ihle i 1790 ble det opplyst at denne sætra besto av et sæterstrøss, 2 fjøs og 2 sæterbuer. Alle med nevertekte tak.
I dag er området gjenvokst med granskog. Det finnes mange rydningsrøyser i området. Noe som tyder på at det har vært ganske stor aktivitet her. Kanskje hadde Ihle og Bråeng sæter sammen?

GPS: 32 V 630496 6684795

Bilder fra Grasåsvangen
Stacks Image 1378
Stacks Image 1382
TOP