Gruesætra ligger inne på det som nesbuene kaller skauen. Skauen er enkelt forklart området mellom Årnes og Sør Odal/Aurskog -Høland.
Her ligger altså Gruesætra, sør for Romsjøen. Plassen er avmerket som sæter på kart fra 1791, men hadde fastboende allerede fra begynnelsen av 1800-tallet. . Plassen ble nedlagt i 1957.

Bilder Gruesætra
Stacks Image 658
TOP