Brattlia.
Brattlia står inntegnet på kart fra 1781.Plassen den gang kalt Holte. Som så mange andre plasser i samme område er også Brattlia nevnt som Finneplass. Først kjente bosetning her var Karl Larsen i 1805.
Plassen ble lagt ned i 1958, og husa ble seinere solgt og flyttet.


Brattlia skole.
Skolen lå rett øst for Bratlia., og ble tatt i bruk 1924. Tidligere hadde det vært skole i gamlestua i Bratlia. Den nye skolen inneholdt et lite rom, klasserom og et lite kammers til læreren. Skolen hadde på det meste rundt 20 elever og ble nedlagt 1946.
Seinere ble skolen revet og satt opp som privatbolig i Dragsjøvegen.

Stacks Image 1016
TOP