Børjevangen eller Borgenvangen var sæter for Søndre Borgen.
Under sæterreistreringen i 1934 sto det følgende: »2 sætervanger, med 4 hus som brukes av tømmerkjørere. Ungfeplass brukt av begge Borgenplasser».
Det siste ble revet rett etter krigen 1945. Det finnes lite informasjon om driften her, men området levner ingen tvil om at det har vært sæterdrift her.

Link til bilder

GPS:
32 V 632452 6682822 (Hustomt)
32 V 632448 6682838 (Uthus?)
Stacks Image 996


Mai 2017


November 2018

TOP