Stacks Image 1085
I Nes har gårdene hovedsaklig sine sætre i to hovedområder.
Gårdene vest for Glomma brukte områdene langs Kampåa og nordover mot Eidsvoll til sæterområde. Gårdene øst for Glomma brukte de store områdene som blir kalt "skauen" og ligger mot Aurskog, Odal.

TOP