Vilbergsvangen vinter


Vilbergsvangen er en gammel sæterplass helt øst i Eidsvoll mot delet til Nord Odal.
Da det ble fast bosetning på Invidia i ca 1840 flyttet Vilberg øvre og nedre sætra hit, ca 1km nord for Invidia.
Plassen ligger sør-vest vendt med utsikt mot skog og myrområde.
Mye tyder på at vandringveien til Nord Odal passerte i nærheten av denne plassen.
Huset er i relativ god stand, men er nok satt opp i seinere tid på muren til Nedre Vilberg.
Nordøst for dette finner man restene etter grunnmuren til strøsset for øvre Vilberg.
Huset er i grei forfatning med platedekt tak.Uthuset i god stand,
men taket taket kan snart brukes til dyrkbar mark.

Bilder fra Vilbergsvangen 5 september 2012
Bilder fra Vilbergsvangen 9 desember 2014

TOP