Brøstadvangen ligger i nærheten av gruveområdet oppe i Gullverket. Brøstadvangen var en gammel plass som er første gang nevnt i 1673. Da hadde det nok vært sætrert her en god stund allerede. Her sætret Brøstadgårdene, men også Ner-Holtet og Må hadde sine perioder hvor de sætret her.
Det er i dag lite som vitner om sæterdrift på plassen, untatt noen steinhauger her og der.
Vangene ble solgt i 1896 da Bache-Wiig kjøpte gullverket. Husa ble da brukt som boliger for arbeiderne i gullverket , og sætringen tok slutt.

TOP