Julsrudsætrene ligger på rekke og rad langs traktorveien som går fra Stensby på Minnesund og opp mot Tissjøen,Minneåsen.
Arstunsætra

Sætra til Astun Julsrud lå opprinnelig lenger sør, men ble på begynnelsen av 1900- tallet flyttet dit den ligger nå. Her ble det bygd opp et nytt strøss. I 1924 var det slutt på sætring her.

Bilder Arstunsætra

Stacks Image 684
Innstusætra

Her sætret Innstun Julsrud.
I 1950 ble et gammel strøss revet, og ei skogskoie som nå står der ble oppført på tuftene.
Det aller eldste strøsset ble en tid brukt som eldhus og mjølkebu.
Rundt 1935 ble det gamle fjøset revet og en stall ble oppført på plassen etter fjøset.

Bilder fra Innstusætra

Stacks Image 691
Søstunsætra, Nervangen

Strøsset ble restaurert i 1934. Søstun sluttet med sætring her i 1890 åra, men sætra ble brukt som mjølkesæter litt ut på 1900 tallet.

Blider fra Søstusætra

Stacks Image 701
TOP