Stacks Image 599
Elstad østre sætret her. Sæterbevillning ble gitt i 1738. Det ble da ryddet plass til 4 sætrer, men kun bygd 2 strøss og to fjøs.Samtidig ble det også gitt bevilling til Elstad vestre på Gruevangen. Sætringen på Elstadvangen holdt fram til ca 1920. Noe av vangen ble brukt til hamn fram til rundt 1950. Vangen er i dag helt gjenvokst, men har beholdt preget av vang innimellom trærne.
Steinhauger og tufter sees rundt omkring.

Bilder Elstadvangen
TOP