Midtgarn og Nordgarn Grue sætret her sammen med vestre Elstad.
Gruegarda sætret her til 1890 åra. En del av vestre Elstad sætret her til 1924-25.. Nerstuen Elstad fortsatte med sæterdrift her til ca 1950.
Nytt strøss til Elstad vestre ble trolig satt opp rundt 1925. Dette er det strøsset som står der pr i dag. Daværende eier bygde også opp de andre sæterhusa i samme periode. Nærmest veien som går inn til Utsjøen står ei «Svenskebrakke» som Eidsvoll Almenning har satt opp på grunnmuren til et gammelt strøss.Området bærer fortsatt preg av sæterdrift, men husa som står i området forfaller sakte og sikkert.

Bilder fra Gruevangen
Stacks Image 509
TOP