Jøndalsvangen ble antagelig tatt opp rundt 1620. Vålergårda hadde 2 sætrer der og Jøndalsgårda hadde 4. I 1850 åra ble sætrene lagt ut til husmannsplasser.
Det var 2 under Jøndalsgårda og 2 under Vålergårda.
Strøssa var da gamle og dårlige, men ble tatt i bruk som husmannsstuer. Folka som da bosatte seg her var stort sett fra Fenstad, Nes.
Litt jord ble dyrket, men næringsgrunnlaget var dårlig.
På tross av dette holde de siste husmannsfolka ut her til helt inn på 1930-tallet.
I dag bærer området tydelig preg av sæter og husmannstia, og er er lett tilgjengelig og fint turmål.
Det finnes fler tufter etter hus, samt lange steingjerder og et visst preg av vang.
Almenningen har satt opp ei hytte, ei såkalt svenskekoie på vangen.I tillegg er det en laftet stall og et uthus på plassen, men det er nok ikke lengde før disse også er historie som så mange av de andre husa som også var på vangen.

Bilder fra Jøndalsvangen
Stacks Image 476
TOP