Sø - Myrersætra ligger ikke langt fra en vei som stikker av fra veien over Minneåsen og tar seg oppover mot vannet Byua.
Sætra ligger på en liten høyde noen hundre meter fra denne veien og er omkranset av tett granskog.Her sætret i sin tid brukene på Sø-Myrer, Minnesund.
Nytt strøss bygd rundt 1920 åra. Det var et strøss, ei mjølkebu og tre fjøs på sætra. I dag står kun ei mjølkebu og selve strøsset der, men det kan sees tufter etter andre hus der.
I 1930 var det slutt på sætringen her.

Bilder fra sætra
Stacks Image 395
TOP