Som det lille kartet under viser sto det mange bygninger i området rundt Parissætra. Gårdene Jakobstu Ås, Østby, Klokkerengen og Melgård sætret her sammen med Åsgårdene.
Parissætra ble trolig tatt opp på slutten av 1600-tallet da Åsgårdene flyttet hit fra sin gamle sæter. Lenger ned i lia bygde en av Åsgårdene ny sæter sammen med Østby slutten av 1700-tallet, og hadde sæter her sammen med Jakobstun Ås. Boksrudvangen lå nedenfor Parissætra. Kun steiner tilbake etter denne. Sæterdrifta opphørte i dette området opphørte på begynnelsen av 1900-tallet.
Parissætra(Melgårdsvangen) ble revet i 1920 åra.
Husa på Klokkerengsætra sto til etter andre verdenskrig.

Bilder fra sætra
Stacks Image 279
Stacks Image 277
TOP