Tilstanden i 1950 er basert på en befaring Eidsvoll Almenning hadde. Denne er publisert i «Eidsvoll Almenningens 100 års jubileumsbok 1853-1953.»

GPS -UTM Sone 32 .Basert hovedsakelig på data fra Statens Kartverk.

Langsetstuevangen

1950: Lå så vidt inn på Lillemark.Like syd for Lysjøen

Holtvangen
1950: Litt lengre syd v åa.

Ovrivangen (Ø626266 N6704070)
1950:
Enda lengre syd.Like ved Grønsjøbekken Inngjerdet,hus,men delvis gjenvokst

Dorrsvangen (Ø626106 N6703100)
1950:
Ca 2km syd for Lysjøen,ved åa.2 løkker, delvis inngjerdet.Med hus

Langsetvangen (60.44562 11.31791)
1950:
Rett øst for Dorrsvangen. Helt gjenvokst med skog, men hustomtene synes ennå.3 løkker

Ørbekvangen (Ø626746 N6701728)
1950:
7 løkker.Delvis både hus og gjerder.Bare oppstuen Ørbek ligger nå i setra der oppe.(1950)

Ner Holtet
1950:
Hadde seterløkke mellom Ørbekvangen og Bjørnholtet. Forlengst forsvunnet

Fremmingvangen (Ø627855 N6701197)
1950:
Rett øst for Ørbekvangen.#3løkker.Delvis gjenvokst, men hustomtene er synlig.

Brøstadvangen (Ø628559 N6702865)
1950:
Nord for Brøstadgruva. 4 løkker gjenvokst.

Nistuen Holtet
1950:
Løkke nord for Brøstadvangen.Helt gjenvokst.

Pålstuvangen og Bakken
1950: Like ved og vest for Brøstadgruva.2 løkker helt gjenvokst

Flisvangen
1950:
Rett syd for Lønntjennet - en løkke helt gjenvokst. Ei ku ble her tatt av bjørn i 1870

Lynesvangen (Ø629341 N6700142)
1903: Vangen ble da kjøpt av Almenningen, og husene solgt unna på auksjon
1950:6-7 store sammenhengende løkker.Her lå sø-Brøstad, Søstuen og nordstuen Lynes, No Habberstad, Sø Jødal med husmannsplassen Fallet som hadde sin løkke- delvis gjenvokst.
Vangen ligger sydvest for nordre Hoelsjø.

Rønsenvangen (Ø629891 N6699680)
1950:Sydøst for nordre Hoelsjø. Like ved åa. Løkker hvor av 2 er inngjerdet og brukes til havn.De andre gjenvokst og Sjåseen skjærer igjennom i nerkanten av løkkene.

Hoelsvangen (Ø629818 N6699391)
1950:
Her lå de nedre Hoelgårdene 2-3 løkker delvis gjenvokst. Også her går Sjåseen gjennom løkkene.Endel av løkkene har Nistuen Habberstad benyttet til seter de senere år.
Nyoppført strøss og fjøs.

Røisivangen (Ø630119 N6698625)
1950:Ligger midt mellom Hoelsvangen og Lesja på begge sider av Sjåseen og like ned til åa.3 løkker delvis i bruk enda.Sø Jødal har ligget i seter her siden 1906.Hus på alle løkkene.

Måvangen (Ø629265 N6697534)
1950:Ligger rett vest for Lesja.Brukt av Må og søndfe Habberstad.3 løkker hvor av bare den ene har vært i bruk de senere år.Nyoppført strøss -Okarn Habberstad.

Habberstadvangen (Ø627428 N6696930)
1950: Ligger og lå delvis på almenningen og hjemmeskogen. Nå småbruk og hytter.Bare på Nistu sætra er det huser- Kr.Lynes.Her lå Nistuen, Negarn,Vestgarn,-2 Østgarn-de 4 Voldsbrukene, Sameiløkka, Nordgarn, Østgarn og Kleiva.
13 sætrer i en grend og den største på Østsia.

Sannervangen (Ø628000 N6695600)
1950: Det var bare Sanner og Sannerhaugen som lå her-4 løkker.Bare en er i bruk og med huser- Jens Røkholt. Denne sætra ligger mellom Habberstadvangen og Hemlivangen.

Hemlivangen (Ø628528 N6694419)
1950: Hemligården + Okarn Sanner.4-5 løkker, er nå småbruk.Ligger også på hjemmeskog grensen.

Millisætra(Millidalen) (Ø630136 N6696092)
1950: Ligger øst for nordenden av nedre Hoelsjø.2.3 løkker.Begge Milligårdene lå her etter at de ble fordrevet av fra de nåværende Knovsløkkene.

Graslivangen
1950: I lia nordøst for Benkemyra. Tønsakergårdene lå her etter at gruearbeidere hadde slått seg ned på deres gamle sæterløkker. 5 løkker-helt gjenvokst.

Sanholtvangen (Ø630482 N6693422)
1950: 3-.4 løkker+Østgarn Tynsåkk, Ligger sydøst for Blekeberg. Nå et småbruk som tihører almenningen. Resten gjenvokst.

Gråbakkvangen (Ø630202 N6691895)
1950: En løkke.Nå småbruk.

Elstadvangen (Ø630111 N6691769)
1950: Rett øst for Maurbråten.4 løkker.En løkke inngjerdet.Nedråtne huser.

Røkholtvangen (Ø630593 N6691629)
1950: Sydøst for Elstadvangen.3 store løkker-for det meste inngjerdet med en del huser.En del av disse er nå småbruk som eies av almenningen.

Gruevangen (Ø632156 N6690182)
1950: Ligger vest for sydenden av Utsjøen og nord for Settongen. Nordgarn Grue, Vestgarn Elstad, Midtgarn Grue og Støråsen lå her. 5 løkker.Inngjerdet med huser-Børstad og Weng.Her har almenningen satt opp en svenskekoie.
1895: 10 mål. Jaktvilla, stuebygning, lade, fjøs.Fremlagt for salg av Herr. Glørsen og restautantøn Andresen

Jøndalsvangen- Pigeborg (Ø630607 N6687975)
1927: Almenningen blir tilkjent eiendomsretten til Jøndalssætrene, mens bøndene fikk beholde bruksretten.
1950: Her setret alle Jøndalsgårdene og begge Vålergårdene - i alt 6 løkker.Inngjerdet men ingen seterhus.For det meste ryddet for skog.Etter at seterdriften ble nedlagt ca1850 ble løkkene brukt som husmannsplasser.

Veslevangen
1950: Like nord for Kvetjern.1 løkke - igjenvokst. Antagelig var det en av Frilsetgårdene eller en av plassbrukerne som lå her.

Frilsetvangen (Ø630763 N6686873)
1950: Rett syd for Jøndalsvangen- 3 løkker helt igjenvokst med skog til tross for at det ble setret til 1870, og det en tid senere bodde folk her.

Hofossvangen
1950: Lå i sydøstre del av almenningen 1 løkke.Helt gjenvokst. Her lå østgarn Frilset.

1950:
Hertil kommer en del nedlagte setervanger som alle steder heter Gammelvangen.Disse ble antagelig nedlagt på 1700 tallet. I alt 70-80 løkker i almenningen og ca 15 på hjemmeskogsgrensen.
Hertil kommer også de som setret inne på Odalskogen,men som hadde sin havnegang inne på almenningen.Det er Nyvangen og Tempelvangen.Hvor Hemli,Hoel,Okarn Sanner setret.
I tillegg ca 35 Gullverksplasser ,1950.

Andre vanger og sætrer
Lynessætra (Ø627439 N6696817)

Vaalervangen
Lå sammen med Jøndalsvangen

Djupdalssætra.
Helt nord i Nes på grensen til Eidsvoll
Må bygde her sæter i 1855.

TOP