Må fikk sæterbevilling i 1738 på
Måvangen. Den besto av i alt 3 løkker. Foruten Må og Søndre Habberstad er den nyeste løkka til gården Okarn Habberstad.
Ble fra ca 1855 leid bort mot arbeid på gården og ble der etter brukt som husmannsplass. Må flyttet da sin sætring til Djupdalen.
Strøsset som nå står på Måvangen ble bygd rundt 1941.
Ei tømmerkoie fra Måvangen ble oppført på Eidsvoll Bygdetun i 1958.

Bilder fra Måvangen
Stacks Image 64
TOP