Småbruket Tronsbråten som ligger nord for Søndre Holsjø ble ryddet i 1760 åra av en arbeider i gullverket.
I 1833 ble Tronsbråtan delt i to bruk, men ble senere slått sammen til et bruk.
Det var bosetning her til etter 1950.Etter at det ble fraflyttet ble låven og fjøset revet.Våningshuset ble brent ned i en øvelse for Eidsvoll brannvesen.

Bilder Tronsbråtan
Stacks Image 55
TOP