Sannervangen der den ligger i dag ble tatt opp etter at Gullverket ble reist i 1759.
Dette ble liggende like ved der Sanner dengang da hadde sæter.
Sanner ble da nødt til å finne plass til en ny sæter og den ble liggende der den er i dag, like ved hjemskogdelet.
På den nye Sannervangen ble det sætret helt fra til ca 1950.
Strøsset som står i dag ble angivelig bygd i 1919 ,og er i rimelig god forfatning.

Bilder Sannervangen
Stacks Image 47
TOP