Rett nord for Utsjøen, nesten på delet mot Nord-Odal ligger Invidia som for øvrig betyr misunnelse. Navnet sitt fikk sætra av futen i Eidsvoll etter en grensetvist med Nord-Odal. Invidia var sæter for Vilberg fra begynnelsen av 1700 tallet og fram til 1837. Rundt denne tia ble skogen solgt og Invidia fikk fast bosetning.
Vilberg som fremdeles hadde sæterrett flyttet da sin sæter lengre nord - til
Vilbergsvangen.
Fast bosetning på Invidia varte fram til ca.1950.
Sætra er i dag i god stand, og bærer preg av vedlikehold og jevnlig bruk. Vegetasjon begynner imidlertid å komme tett på bygningene. Alle løkker er gjenvokst.


Bilder Innvidia
Stacks Image 29
TOP