Gråbakkvangen ble tatt opp som sæter for Gråbakken på begynnelsen av 1800 tallet .
Rundt 1870 ble Gråbakkvangen solgt til småbruk. Det var bosetning her til rundt 1960.
Huset er i god forfatning, og blir brukt som jakthusvære.
Påbygd gang begynner å skrante.Uthus forfaller.

Bilder Gråbakkvangen


Stacks Image 19
TOP