Bjørnholtet er en plass på Minnesund fra rundt 1820 åra.Plassen ble tidlig brukt som sæter, og trolig var det fast bosetning her parallellt med at det ble drivi sæterdrift. Sæterdriften sluttet før 1890. Etter det var det bosetning her til et stykke inn på 1900 tallet.

TOP