Skrårudsætra
Skrårudsætra ligger i nordenden av Lyssjøen, nord i Eidsvoll mot grensen til Stange og var sæter for Skrårud.
Sætra er nevnt i en grensetvist allerede i 1702 og er da trulig enda eldre.I lange tider var sætra var bortleid inntil det ble fast bosetning her. I en periode var sætra i Stange Almennings eie før den tidlig på 1950 tallet ble solgt til daværende forpakter.
Bilder fra sætra
Stacks Image 1131
TOP