Stacks Image 19


Bråtan (Brustadgruben Nordre)
Bråtan ble tatt opp i 1820 årene og har fungert som både husmannsplass, sæter og fritidsbolig
Ligger nord-vest for gruvene oppe i Gullverket.Bråtan ble brukt som småbruk fram til 1897 da den som andre plasser i Gullverket ble kjøpt opp av gruveselskapet
Siste faste bosetning her var i 1907.En periode etter dette ble plassen brukt som sæter av Nestun Habbarstad.
Hovedbygningen slik den står i dag har fått nytt tak. Venneforeningen
Gullverket Cirkumferens forsøker å redde bygningen. Det finnes tydelige tufter etter uthus rundt omkring.

Bråtan hus: 32 V 628832 6702363
Bråtan uthus: 32 V 628799 6702368
Bråtan uthus: 32 V 628816 6702340
 • november 2013

  november 2013

 • september 2016

  september 2016

 • november 2011

  november 2011

 • november 2011

  november 2011

 • november 2011

  november 2011

 • November 2017

  November 2017

 • November 2017

  November 2017

 • November 2017

  November 2017

 • November 2017

  November 2017

 • November 2017

  November 2017

TOP