Fremminvangen. Tatt opp ca 1830 av Fremmin. To Fremminplasser brukte plassen med hvert sitt strøss og fjøs. Tydelige rydningsrøyser i området i dag vitner om at det har være betydelig aktivitet på plassen. I 1898 var det slutt på sætringa da sætra ble kjøpt opp av Bache-Wiig.
TOP