Stacks Image 657
Sætring i Eidsvoll
De fleste av gårdene på østsia av elva Vorma hadde tidlig sine sætre i skogene mot Nord-Odal. Da det på 1700 tallet under kobberverksdrift ble funnet gull i området ble det på siste halvdel av 1700 tallet fast bosetning i dette området. Noe som gjorde at det oppsto konflikter mellom fastboende og noen av bøndene som drev sæterdrift i dette området. Bøndene måtte som følge av dette finne nye sætermarker. Noen flyttet andre steder i samme område, mens andre leide seg sæter i Nord-Odal.
Gårdene på vestia av Vorma hadde stort sett sin sætre i området rundt og på Minneåsen. En del av gårdene leide sæter i Hurdal og på Toten.

TOP