Bjønnstampen er ei ung sæter.Størhus og låve ble bygd rundt 1949.Løa er av eldre dato og sto tidligere i Nysætra. Som sæter hadde Bjønnstampen ei kort levetid og i 1963-64 var det slutt på sætringa på denne myrlendte plassen som ligger sørvest for Skurvsjøen.

GPS: 32 V 644297 6714469

Bilder fra Bjønnstampen
Stacks Image 604
TOP