Songnessætra som ligger på Songkjølen vest for Storsjøen ble tatt opp som sæter allerede på begynnelsen av 1600-tallet.Brutt opp av Øvre Øyen i sør-Odal.Songnes lå da under Øvre Øyen.
Sætra var sæter for Nord Songnes og Sø Songnes fra begynnelsen av 1800-tallet. Sætra var i bruk til 1916. Ble seinere brukt som skogshusvære.
I dag er vangen og området bevokst av tildels grov grånskau, med innimellom skauen ser man tydelig et preg av vang.
Størhuset er i grei stand og vil nok klare seg noen år til.
På vangen ligger også restene av et fjøs. Stier og sætervei er gjenvokst, umerket og vanskelig å finne.

Bilder fra Songnessætra
Stacks Image 577
TOP