Ligger i Knapper, nord for Skyrudsaga, sørøst for iinsjøen Store Skiren. Sætra som nok ble ryddet på begynnelsen av 1700-tallet er i god stand med bla løe fra 1700-tallet. Strøsset som også er av eldre dato ble påbygd en gang på 1930-tallet.
Opprinnelig var det to sætrer, men for øversætra sin del er del ingen landskapselementer igjen å finne.På nersætra derimot er det strøss,uthus og løe.
Sætringa her holdt på til utpå 1950-tallet

Bilder fra Skirudssætra
Stacks Image 549
TOP