Mørktjernsætra .
Sætra er nevnt første gang i 1723, og ble brukt som sæter for Heer. Opprinnelig lå sætra nede nærmere Mørktjennet, men ble flyttet noen meter østover før krigen. Der det strøsset ble panelt og påbygd inngangsparti. Seim i sør-odal hadde et stort fjøs på sætra.
Områdetbærer litt preg av sætervang.
Nedlagt 1886-90.

Bilder fra sætra
Stacks Image 415
TOP