Ekornholsætra ligger høyt nesten 500 moh. Det var i sin tid ei stor sætergrend med hele 15 hus på det meste. Nå er det kun 2 igjen, men disse er til gjengjeld i tilsynelatende god forfatning. Sætra er første gang nevnt på begynnelsen av 1700-tallet. Det øvre strøsset er fra 1935, men det nedre er av eldre dato. Det er fortsatt mange tomter og rester etter hus rundt om på vangen. Drifta på Ekorhornholsætra varte i mange år, men ca. 1950 var det imidlertid slutt for godt.

Bilder fra Ekornholsætra
Stacks Image 375
TOP