Murukollen ligger høyt oppe på en kolle sørvest for Tennungen i Nord Odal. Plassen var trolig finneplass siden ca 1750. .Det skal ha stått en låve og et hus på plassen. Høyst trolig var det også en badstue i området.Det var ikke uvanlig at finnene bygde en enkel badstue først på de plassene de slo seg til, og bodde i denne til et bolighus var på plass.Murukollen som var på en 3-4 mål ble brukt som slåtteland for Tennungsaga. I området lå også Murukollsætra som hørte til Heer og Galterud.
Murukollen bærer fortsatt et visst løkkepreg.

Bilder fra vangen
Stacks Image 336
TOP