Tempelsætra ble brukt av Eidsvoll gårdene Milli, Hemli og Hoel og kalt Tempelvangen. Sætra ligger rett øst for delet mot Eidsvoll. Enkelte Eidsvoll gårder ble fortrengt fra sine sætermarker grunnet gullverksdrift og ble nødt til å ta opp ny sætermark. Tempelvangen ble tatt i bruk på begynnelsen av 1800-tallet.Ennå sees rester etter sæterdrift . Tomta etter relativt stort fjøs (6X8m) ligger godt synlig nord på vangen, men vangen vokser snart igjen.Drifta tok slutt allerede rundt 1880 da vangen var liten.Brukerne flyttet da lengre nord til Nysætra.

Bilder fra vangen 24.11.2015
Bilder fra vangen 29.10.2016
Stacks Image 302
TOP