Tennungsaga ligger imellom Tennungen og Murua mot Eidsvoll grensa.
Plassen ble ryddet i 1854.Trolig var planene om et sagbruk der allerede da plassen ble ryddet.Første bruker og sagmester hadde tidligere begynt å rydde plassen Haugom. Saga var i bruk helt til 1907.I 1915 tok flommen tømmerdammen og saghuset.Tennugsaga er i dag i god stand.Vedlikeholdte bygninger og fortsatt åpen plass rundt.

Bilder Tennungsaga
Stacks Image 141
TOP