Husmannsætra i ligger plassert nord-vest for Mørktjennet.Vangen er i ferd med å vokse igjen etter tidligere å ha blitt ryddet, men det kan fortsatt finnes tufter etter størhus på området.
Sætra ble brukt av husmennene på Galterud og Løkker.

Bilder fra vangen

TOP