Haugom eller Johanneshaugen ligger sør for Vesle Gråsia på høgda rett nord for rv.181.
Ble ryddet fra 1853.Etter en 3 års tid var husene ferdig bygget og familien kunne flytte inn i 1857.
I 1875 var det 3 sauer, 4griser der.Som en av få plasser ble det også holdt geiter her.
Plassen ble fraflyttet i 1919, og
husene solgt på auksjon 1921/22.
Godt synlige tufter er hus, brønn samt en inntakt utekjeller.

Bidet viser en Appal som fortsatt står på Haugom

Bilder fra Haugom
Stacks Image 113
TOP