Gammalsætra Løkker (Kalt Bergs-sæter på kart i 1805).
Ligger i rett nord for sjøen Tennungen i sør-vest vendt helling.
Ble brukt av Løkker på begynnelsen av 1800-tallet
Området bærer fortsatt tydelig preg av tidligere sætervang. Restene etter hus er fortsatt så vidt synlige.

GPS: 32 V 634864 6694495

Bilder fra sætervangen
Stacks Image 105
TOP