Gammalsætra eller Sjøvangen som den også ble kalt ligger fint til på en liten høyde rett vest for sørenden av Bjerten.Sætra er nevnt alt tildlig på 1700-tallet.De første brukerne var Bjørnstad sjøl.Siden ble sætra brukt av Eidsvollinger ,Rønsen og Hol til rundt 1900.Etter dette leide Breibyneset sætra og brukte denne helt opp på 1940-tallet.
Størhuset ble tatt ned og satt opp igjen øst for Bjerten.
Vangen er relativt åpen og fin, og har nok vært avskoget,men er nå i ferd med å vokse igjen.Det finnes fortsatt godt synlige hustufter.

Bilder fra Gammalsætra
Stacks Image 97
TOP