Galterudsætra en antageligvis fra begynnelsen av 1700-tallet og ligger i Løkker skog.Sætra ble brukt av Løkker og Galterud.En gang i tiden var det i alt seks hus der, men i dag er det kun to igjen, strøsset og ei mjølkebu.Sistnevnte har rast sammen, men strøsset er i ganske god forfatning.Det finnes også tufter etter ei løe.En brønn finnes også på stedet.
Den gamle vegen mellom Eidsvoll og Odal passerte sætra.
Det ble sætret her til 1920-tallet.Etter dette brukt som skogshusvær en periode.

Bilder Galterudsætra
Stacks Image 80
TOP