Sundvangen/Sundsætra ligger rett nord for Vesle Bjerten, ikke langt fra grensa mot Eidsvoll.
Sætra har opp igjennom åra blitt brukt av gårder fra både Eidsvoll og Odal. Trolig ble sætra brutt opp tidlig på 1700 tallet og og brukt av gården Sundet i Eidsvoll. Etterhvert tok trolig Løset som eide sætra over sætringa. På 1900 tallet ble sætra brukt av Breiby gårder. Noe som varte helt fram til 1948.

Bilder fra Sundvangen
Stacks Image 965
TOP