Puttsætra eller Putten er trolig fra slutten av 1700 tallet. Sætra hadde fire lykkjer og var i drifft til ca 1950. Det er bare på Liavangen det står hus, ei påbygd brakke og et uthus men det finnes rester etter hus på noen av de andre vangene.

Bilder fra Puttsætra
Stacks Image 943
TOP