Brontjennsætra, Øvervangen og Nervangen.

Brontjennet er det ikke mye å se til lengre. Samme skjebne lider også sætra som ligger rett nord for tjennet, vest for Sætersjøen.
De to sæterplassene ble brukt av Haug på Øvervangen, Åbråtan og Linder på Nervangen.
På Nervangen hadde bruka hvert sitt fjøs, men felles strøss. Haug hadde strøss, fjøs og to uthus. På begge vangene finnes tydelige tufter etter husa. Lengre ned mot Brontjennet ligger også restene etter et uthus.
Sætringa på sætrene tok slutt en gang på 1950-tallet.

Øvervangen 19.08.2017

Nervangen 19.08.2017

TOP