I de store skauområdene øst og nord for Storsjøen, mot grensa til Solør og nordover mot Stange fantes det godt grunnlag for beite.
Her var det elver, bekker og tjenn, lier og sletter. Her sætret garda i Mo sogn.
TOP