Stacks Image 3
Frå Sør- Odal i sør, langs delet mot Eidsvoll, langs åsa, over Sogneskjølen, tel Stange i nord hadde garda i Sand sine sætermarker. Her fant de sørvendte lier med rikelig tilgang på vann som ga grunnlag for godt beite.
TOP