Illgosætra var sæter for Illgogarda. Sætra er nevnt som sæter under Illgo allerede i 1723.Etter en utskifting mellom Illgo og Grønnerud i 1856 ble sætra et sambruk mellom disse gårdene.Velta brukte også sætra fra slutten av 1800 tallet sjøl om de hadde sæterrett på Ekornholsætra.
Det ble sætret her i ca 200 år til ca 1915. Da var det imidlertid slutt på sætring for godt. Noen av bruka, Illgoshaugen og Illgo sluttet å sætre der allerede i 1890 åra. I dag kan man se rester etter det som en gang var et solid strøss, men nå ligger det kun noen bunnstokker tilbake sammen men rester av muren.
  •  Rester av strøsset

    Rester av strøsset

  •  Gruva

    Gruva

TOP