Dalsætra i Nord Odal ligger rett ved bekken som deler sør og nord Odal. Nordre og Søndre Suterud hadde sæter her. Når sætringa startet her er vanskelig å anslå, men Suterud hadde også sæter et annet sted, Suterudsætra. Denne er nevnt i 1723. Dalsætra ble trolig tatt opp siste del av 1700 tallet, og står oppført på et kart fra 1800.Rundt 1875 passerte en bjørn sætra og slog i hjel ei ku. Bjørnen ble seinere skutt. Etter at søndre Suterud slutta med sætring her I 1910 var tia med sætring i Dalssætra slutt, og i 1916 ble sætra solgt til Nord-Odal kommune. Det gamle strøsset ble da brukt som skogshusvære.
De andre husa, ei skogskoie og en stall ble satt opp etter krigen. I dag er området rundt sætra åpent etter hogst.
Stacks Image 5
TOP