Sandsætra er ei sætergrend som ligger om lag 400 moh vest for Sand.
Prestegården (Nedre Sand) var en av de første gårdene som sætret her. Derav navnet. Sætra er nevnt allerede på begynnelsen av 1700-tallet og vokste til å bli ei stor sætergrend. På det meste var det hele seks stress og ni vanger.Før 1930 var det slutt på sæterdrifta for de fleste på Sandsætra, men i 1940 ble den tatt opp igjen på en av vangene.Dette varte helt fram til sommeren 1992.
Stacks Image 8
 • "Tørjet"

 • Bunnstokker strøss Viksvangen

  Bunnstokker strøss Viksvangen

 • Bunnstokker strøss Viksvangen

  Bunnstokker strøss Viksvangen

 • Bunnstokker strøss Viksvangen

  Bunnstokker strøss Viksvangen

 • Nyere strøss.Finnstu/Trondstuvangen

  Nyere strøss.Finnstu/Trondstuvangen

 • Nyere strøss.Finnstu/Trondstuvangen

  Nyere strøss.Finnstu/Trondstuvangen

 • Nyere strøss.Finnstu/Trondstuvangen

  Nyere strøss.Finnstu/Trondstuvangen

 • Fjøs.Finnstu/Trondstuvangen

  Fjøs.Finnstu/Trondstuvangen

 • Fjøs.Finnstu/Trondstuvangen

  Fjøs.Finnstu/Trondstuvangen

 • Fjøs.Finnstu/Trondstuvangen

  Fjøs.Finnstu/Trondstuvangen

 • Strøss.Tangenvangen

  Strøss.Tangenvangen

 • Strøss.Tangenvangen

  Strøss.Tangenvangen

 • Strøss.Tangenvangen

  Strøss.Tangenvangen

 • Strøss.Tangenvangen

  Strøss.Tangenvangen

TOP