Lisætra
Dette var sætra til Li. Lisætra ligger i Føskerskauen sørøst for Ottsjøen. Rett ved sætra rant Løsetåa. En gang på 1960 ble elva demt opp og dannet Nydammen som nå ligger ved sætra.
Sætra var kjent for å ha god hamn og høstet relativt store avlinger.Sætra er antagelig fra tidlig 1800-tall. På kart fra 1829 vises sætra og setervegen som gikk fra Li via Morttjernet og videre fram til sætra.
Som sæter ble det slutt i 1937, men sætra har seinere blitt brukt bla. under fløting. Området bærer fortsatt preg av vang, husa er noe ombygd og i god stand.
Stacks Image 5

Stacks Image 7

Nydammen sett fra sørenden

TOP