Millomsætra ligger langs en traktorveg på vestsida av Songkjølen. Vegen går fra Balrostjenna og ender opp ved Krogsrudsætra. Fra sætra er det fin utsikt bla. mot Nes.
Sætra var sæter for Mellom Haukerud. Trulig er sætra tatt opp på slutten av 1700 tallet, og det skal ha vært to størhus., men i dag er vanskelig å kunne påvise tomtene etter dette da sætra ble lagt ned allerede rundt 1880.
Kun ei steintrapp vitner om at det har vært hus i området.

GPS (steintrapp): 32V 639484 6690130
  •  Steintrapp

    Steintrapp

  •  Utsikt mot Nes

    Utsikt mot Nes

TOP