Bergesætra ligger vest for Juråa, rett ved Solør-Odalsvegen. På sætra står det i dag ei koie og en stall. Det finnes noen steinrøyser og noe som kan minne om ei hustuft i området. Antakeligvis er sætra fra slutten av 1700 tallet og ble brukt av flere Berget gårder. Ringkilen var for øvrig de siste som sætret her.
Sæterdrifta ble avsluttet litt før 1940. Husa forsvant på 1950 tallet.

GPS: 6713500 644200
 • Stall

  Stall

 • Stall

  Stall

 • Koie

  Koie

TOP