Aurtjennsætra ligger sør for Aurtjennet helt mot grensen til Åsnes.
Sætra skal ha hatt 3 vanger. På to av dem sætret opprinnelig to Korbølgarder i Åsnes, og den ble ryddet av solunger.
Litt før 1920 ble den vestre vangen solgt til Øvre Sand i Nord Odal. På denne vangen som kaltes Gammelstuvollen står det i dag ingen hus, men man kan se rydningsrøyser og tufter etter strøsset øverst på vangen. Etter at Øvre Sand overtok sætra har det ikke vært sætring på denne vangen.
På den midtre vangen står det i dag ei hytte i dårlig forfatning. Overfor hytta er det tufter etter noe som trolig ar vært strøsset. Det har ikke vært sætring her siden 1916.
På den tredje vangen, lengst øst står det idag ei hytte som trolig er satt opp rundt 1900. Litt bortenfor ligger strøsset som nå er rast sammen. Sætra ble bortleid noen år etter 1946 og det ble sætret her til rundt 1950.


GPS: 6710000 650500
GPS v strøsset 6709864 650581
 • Hytte ca.1900

  Hytte ca.1900

 • Hytte ca.1900

  Hytte ca.1900

 • Hytte ca.1900

  Hytte ca.1900

 • Strøss

  Strøss

 • Strøss

  Strøss

 • Hytte på midtre vangen

  Hytte på midtre vangen

 • Tufter, midtre vangen.

  Tufter, midtre vangen.

TOP